Điều Hòa Trung Tâm Midea

Điều Hoà Trung Tâm Midea VRF VX

Giá: Liên hệ

Model:

MVX-252WV2GN1/MVX-280WV2GN1
MVX-335WV2GN1/MVX-400WV2GN1
MVX-450WV2GN1/MVX-500WV2GN1
MVX-560WV2GN1/MVX-615WV2GN1
MVX-670WV2GN1/MVX-730WV2GN1
MVX-785WV2GN1/MVX-850WV2GN1
MVX-900WV2GN1/MVX-950WV2GN1

 

Thông tin chi tiết