Thiết kế cung cấp thi công hệ thống hút khói nhà hàng, thông gió tầng hầm, làm mát nhà xưởng, hệ thống cấp khí tươi