Điều Hòa Trung Tâm Midea

Điều Hoà Trung Tâm Midea VRF VX-i

Giá: Liên hệ

Model:

MVX-i252WV2GN1/MVX-i280WV2GN1
MVX-i335WV2GN1/MVX-i400WV2GN1
MVX-i450WV2GN1/MVX-i500WV2GN1
MVX-i560WV2GN1/MVX-i615WV2GN1
MVX-i670WV2GN1/MVX-i730WV2GN1
MVX-i785WV2GN1/MVX-i850WV2GN1
MVX-i900WV2GN1/MVX-i950WV2GN1

 

Thông tin chi tiết