Điều Hòa Trung Tâm Midea

Điều Hoà Trung Tâm Midea VRF VC Pro

Giá: Liên hệ

Model:

MVC-224WV2GN1/MVC-280WV2GN1
MVC-335WV2GN1/MVC-400WV2GN1
MVC-450WV2GN1/MVC-500WV2GN1
MVC-560WV2GN1/MVC-615WV2GN1
MVC-670WV2GN1/MVC-730WV2GN1
MVC-785WV2GN1/MVC-850WV2GN1

 

Thông tin chi tiết